Daar zou een meisje gaan halen wijn (trad)
Daar zou een meisje gaan halen wijn
het was 's avonds al zou late
Zij kwam al voor een hazelaarsboom
en daar bleef zij wat tegen staan praten.

Wel hazelaar, zo zei zij, wel hazelaarsboom
en vanwaar bent gij zo groene?
Mooi meisje, zo zei hij, meisje fijn
en vanwaar bent gij zo schone?

Waar dat is, hazelaar, zo schone van ben
en dat zal ik jou, hazelaar, zeggen
ik eet er gebraden en drink er de wijn
en ik slaap er op een zacht bedde.

Eet gij der gebraden en drinkt gij de wijn
en slaapt gij op een zacht bed, de koene
De koele dauw is er gevallen op mijn
en daarvan ben ik, hazelaar, zo groene.

Is er de koele dauw gevallen op jou
en bent gij daarvan hazelaar groene?
Maar 's winters als 't hagelt en koud valt de sneeuw
dan bent gij weer hazelaar dorre.

's Winters het hagelt en koud valt de sneeuw
en te mei dan bloei ik weder
Mooi meisje, als gij der jouw eerste verliest
gij en krijgt ze van jouw leven niet weder.

Nu ik dank jou zeer, wel hazelaarsboom
voor al jouw zoete praten.
ik meende naar mijn slaapboeltje te gaan
en nou zal ik dat, hazelaar, laten!

(slaapboeltje = minnaar)Homepage Wim Sonneveld

Meer teksten Wim Sonneveld